Křížkování konkrétních kandidátů v komunálních volbách funguje zcela jinak než v poslaneckých a krajských volbách. V praxi může vést k tomu, že místo vyjádření podpory své vybrané straně ublížíte. Pokud u své preferované strany zakroužkujete třeba jen pět oblíbených kandidátů, deset Vašich hlasů propadne! To je zásadní rozdíl oproti parlamentním volbám: nelze volit jen jednu stranu a zároveň dát některým jejím kandidátům preferenční hlasy. Nevzdávejte se části svých hlasů křížkováním jen známých jmen. V komunálních volbách rozhodují velké křížky!

Základní parametry komunálních voleb v Chýni:

Jak volit
  • všechny tři kandidující strany jsou uvedené na jednom společném volebním lístku;
  • každý z voličů má 15 hlasů (stejně jako bude zastupitelů);
  • velké políčko u názvu strany odpovídá 15 hlasům;
  • malé políčko u jména kandidáta odpovídá 1 hlasu.

Jaké máte možnosti:

  • zakřížkujete jedno velké políčko: tím dáváte všech svých 15 hlasů vybrané straně;
  • zakřížkujete pouze malá políčka u jmen kandidátů: dáváte tak po jednom svém hlasu každému "zakřížkovanému" kandidátovi, křížkovat můžete napříč volebními stranami;
  • (kombinace předchozích dvou) zakřížkujete jedno velké políčko u názvu strany a zároveň několik malých políček u kandidátů jiných stran. Tím dáváte po jednom svém hlasu každému "zakřížkovanému" kandidátovi a pokud je malých křížků méně než 15 (např. 10), dostává zbývajících 5 hlasů prvních pět kandidátů strany, které jste dali velký křížek.

Co nelze udělat - lístek by byl neplatný!

  • nelze zakřížkovat více než jedno velké políčko;
  • nelze dát více než 15 malých křížků.

Preferenční hlasy

Princip křížkování budí zdání, že se v komunálních volbách volí především jednotliví kandidáti, spíše než celé strany, opak je ale pravdou! Při počítání mandátů se přihlíží pouze k celkovému počtu hlasů pro jednotlivé strany a až po rozdělení mandátů mezi strany se určuje, který konkrétní kandidát mandát získá. Pokud strana jako celek nezíská dostatečný počet hlasů, do zastupitelstva se nedostane žádný její kandidát, a to i kdyby některý nasbíral největší počet individuálních hlasů ze všech kandidátů ze všech stran.
Individuální křížky pro jednotlivé kandidáty se projeví pouze v poměrně vzácné situaci (např. pár velmi oblíbených kandidátů v jinak málo atraktivní straně), kdy daný kandidát získá alespoň o 10% více hlasů než je průměr jeho strany. Pak se posunuje na první místo na kandidátce. Pokud je takových kandidátů více, seřadí se na čelních místech kandidátky podle počtu získaných hlasů. V komunálních volbách je tedy šance ovlivnit pořadí kandidátů relativně malá.
Pokud byste měli zájem nastudovat si tento princip podrobněji, lze využít následující zdroje:

Závěr

Detaily systému jsou složité. Základní princip je ale stejně jako u jiných voleb naprosto jednoduchý. Kdo 5. a 6. října nepřijde volit, vzdává se jedinečné možnosti ovlivnit dění kolem sebe. Další legální, obvyklá a nenásilná příležitost se nabídne až za čtyři roky. V případě komunálních voleb je Váš hlas vzácné zboží a má velkou sílu.