Efektivní správa obce

TS Chýně
 • Zřízení Technických služeb Chýně za účelem větší nezávislosti a efektivnosti obce nejen v nakládání s odpady a správě vodovodního řadu.
 • Kompletní elektronizace obecní agendy pro zvýšení komfortu obyvatel Chýně.
 • Plány podložené rozpočtovým výhledem a finančními propočty.
 • Investování obecních prostředků v souladu s prioritami.
 • Maximální možné pokrytí investic dotacemi.
 • Transparentní správa obce s nulovou tolerancí ke korupci.

Více...

Voda a kanalizace

vodojem
 • Vodojem do konce roku 2019 pro spolehlivé dodávky pitné vody.
 • Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod v souladu s požadavky legislativy od 1.1. 2020.
 • Komplexní rekonstrukce a dobudování splaškové i dešťové kanalizace.
 • Prověření možnosti zásobování Chýně vodou z vlastních vrtů.

Více...

Silnice a chodníky

generel
 • Asfaltový povrch (případně zámková dlažba) v doposud nezpevněných ulicích: Nad Baštou, Boční, Obecní, Dlouhá, Lomená, Okrajová, K Roklím, Sluneční, Tichá, Družstevní, U Váhy, Na Jarolímce, Strmá/Úhonická, U Višňovky a Zahradní.
 • Kompletní rekonstrukce ulic Ke Skále, Okružní, Za Školou, V Pískách, Spojová, Květnová, 1.Máje, Oblouková a Potoční.
 • Třetí etapa revitalizace centra obce, tj. chodníky podél ulice Hlavní k Pivovarskému dvoru.

Více...

Doprava

Linka 358
 • Nové autobusové zastávky pro Opatovku, Vyhlídku a V Roklích.
 • Zastřešení všech autobusových zastávek.
 • Podpora navyšování počtu autobusových spojů.
 • Radarový semafor na přechodu přes Rudenskou u hřbitova.
 • Dopravní zrcadla na nepřehledných křižovatkách.

Více...

Školství

Nová škola
 • Zdvojnásobení kapacity ZŠ na minimálně 80 dětí v každém ročníku.
 • Rozšíření kapacity MŠ o minimálně 120 míst.
 • Nejméně jedna třída jeslí.

Více...

Občanská vybavenost

Pošta Partner
 • Větší dostupnost zdravotních služeb.
 • Projekt domu s pečovatelskou službou.
 • Podpora výstavby prodejny potravin.
 • Vybudování nové hasičské zbrojnice.
 • Rekonstrukce pietní místnosti a vybudování kolumbária na hřbitově.

Více...

Životní prostředí a zeleň

trvalkový záhon
 • Revitalizace horního toku Litovického potoka.
 • Projekty v programu zadržení vody v krajině.
 • Rozvoj ekologického hospodaření s bioodpady.
 • Rozšíření chovu koz a ovcí pro ekologickou údržbu obecních luk.
 • Dokončení výsadby a úpravy lesního koridoru Uhlířka.

Více...

Volný čas

Vodní klouzačka ve Višňovce v létě 2016
 • Rozvoj kulturního života a podpora činnosti spolků.
 • Workoutové prvky v lokalitě Třetí Skála.
 • Obnova a doplnění herních prvků ve Višňovce.
 • Prostor pro pejskaře v lokalitě Uhlířka.
 • Nová komunitní zahrada.

Více...