Ve středu 31. 10. proběhla ustavující schůze nového chýňského zastupitelstva vzešlého z nedávných komunálních voleb. Z patnácti nově zvolených zastupitelů je deset nových a pět obhájilo mandát z předchozího volebního období. Díky velké podpoře naší kandidátky zasedlo v patnáctičlenném zastupitelstvu dvanáct zastupitelů za sdružení ESO Chýně.

Všichni zastupitelé složili slavnostní slib a potom následovala volba do vedení obce. Starostkou byla opět zvolena Mgr. Anna Chvojková (ESO). Stala se tak prvním starostou Chýně, který obhájil svůj mandát, od roku 2002. Místostarostkou se stala Marcela Czerwinski (ESO). Novinkou v systému správy obce je od tohoto volebního období vznik rady obce. Rada má pět členů, starostku a místostarostku v ní doplní: Mgr. Veronika Brunhofer, Ing. Jindřich Krátký a Ing. Zdeněk Vajnlich (všichni ESO). Na bedrech této pětice bude ležet podstatná část rozhodovací pravomoci, která doposud příslušela starostovi, ale zároveň i část pravomocí doposud patřící zastupitelům.

Dále byly ustaveny dva klíčové výbory obce. Kontrolní výbor povede Mgr. Petra Vedralová (TOP 09), doplní ji Mgr. Dagmar Musilová (ESO) a Petr Pražan (STAN). Předsedou finančního výboru se stal opět Dr. rer. nat. Lukáš Palatinus (ESO), spolu s ním zůstávají členy finančního výboru pánové Ing. Lukáš Kadlčík (STAN), Mgr. Miroslav Sága, MBA (ESO) a Mgr. Ing. Petr Štěpánek. Do lichého počtu členů je doplní radní Zdeněk Vajnlich.

Nově zvolené zastupitelstvo se rovnou pustilo do práce a rozhodování. Z projednávaných bodů stojí za zmínku např. schválení nákupu domu č.p. 35 s pozemkem na ulici Hlavní (naproti "staré škole"). Díky využití této jedinečné příležitosti získává obec šanci obnovit historickou náves a vytvořit v původní obci kvalitní a důstojný veřejný prostor.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří nás v letošních volbách podpořili. Budeme pokračovat v rozdělané práci i v plnění nově definovaných cílů z našeho programu se stejnou energií, jako v předchozím období.