Ing. Tomáš Beňa

Tomáš Beňa Větší část svého dosavadního života jsem prožil v Ostravě a v Kladně – městech, která byla nazývána „ocelová srdce republiky“. V Ostravě jsem absolvoval strojní a elektrotechnickou fakultu Vysoké školy báňské. Když jsem poté zvažoval, kde bych chtěl trvale žít a mít zázemí pro svou rodinu, jedno kritérium bylo klíčové - najít „cestu z města“.

V roce 2006 jsem s manželkou objevil Chýni a již od prvních dnů v novém domově se naplňovaly naše představy – setkávání s příjemnými lidmi, sousedy z původní a nové obce, společné sázení stromků, odstraňování skládky ve Višňovce, atp. Možnost podílet se na zlepšení prostředí našich domovů je pro mě velmi naplňující. K této osobní spokojenosti se přidala i rodinná radost - u nás i v okolí u našich známých a přátel - obec je poslední roky plná nových občánků.

V Chýni žiji rád, chci zde žít co nejdéle, a proto bych chtěl být nápomocen při rozvoji naší obce ve prospěch občanů, ve prospěch sousedských vztahů, pro pěknou budoucnost našich dětí. V obecních volbách kandiduji podruhé a pro rozhodnutí přidat se ke sdružení nezávislých kandidátů ESO Chýně mám hned několik dobrých důvodů:

  • vnímám vývoj naší obce v posledních letech velice pozitivně a vidím, kdo se o to ve vedení obce nejvíce zasloužil;
  • byl bych rád, aby tato dobře „rozestavěná cesta“ mohla být co nejdelší a aby se v ní pokračovalo v udaném směru;
  • léta se velice dobře osobně znám s částí kandidátů ESO z řady společných aktivit a považuji je za velice dobré přátele, kteří se stejně jako já aktivně snaží o rozvoj Chýně.
Takže za mne: Eso Se Osvědčilo ☺


Zpět na přehled všech kandidátů