Technické služby Chýně

Chýně se nezadržitelně rozrůstá a její správa se tomuto růstu musí přizpůsobit. Správa čtyř- nebo pětitisícové obce se zásadně liší od způsobu spravování vesnice s necelou tisícovkou obyvatel, kterou byla Chýně ještě před deseti lety. Zatímco v jiných obcích k takovému přerodu dochází po desetiletí, Chýně se musí přizpůsobit během několika málo let. Část změn nastala již v minulých letech a naším cílem je v této práci pokračovat a dotáhnout změnu do stavu, kdy bude Chýně dobře fungující a v oblastech své působnosti soběstačnou velkou obcí.

Zřízení Technických služeb Chýně

Důležitým krokem k dosažení tohoto cíle bude založení Technických služeb Chýně. Tato obcí vlastněná společnost bude zastřešovat veškeré služby technického charakteru, které obec poskytuje svým občanům. Především jde o nakládání s odpady a správu vodovodního řadu a kanalizace. Jak odpady, tak vodovody a kanalizace jsou momentálně ve správě externích firem, což je řešení vyhovující malé obci, ale nedostatečné a finančně nevýhodné pro obec velkou. Založením Technických služeb Chýně a převedením odpadového a vodovodního hospodářství pod jejich správu docílíme nejen finančních úspor, ale také větší flexibility a schopnosti reagovat na potřeby občanů.

Elektronizace obecní agendy

eGovernment Další z našich hlavních priorit pro následující období je elektronizace obecní agendy, neboli zavedení principů eGovernmentu do všech oblastí kontaktu občanů s obecním úřadem. Naším cílem je, aby veškerou agendu bylo možné vyřídit elektronicky, z pohodlí domova a bez nutnosti hledat vhodný čas pro návštěvu obecního úřadu. Možnost osobního kontaktu a vyřizování úředních záležitostí i osobně zůstane samozřejmě zachována. Základní služby k elektronizaci jsou místní poplatky - registrace a platby za psy, platby za odpady s online přehledy svozů, online stavy vodoměrů, včetně dálkových odpočtů. Mezi rozšířené služby patří běžná podání a žádosti (např. ohlášení drobných staveb apod.) a to vše pomocí eObčanky s přímými linky na Portál občana s možností získat informace ze státních evidencí a vyřídit zde různé byrokratické úkony (portál byl spuštěn na začátku července 2018, rozsah dostupných služeb se postupně rozšiřuje).

Efektivní správa obce

Heslo Efektivní Správa Obce je pro nás tak důležité, že jsme si jej dali přímo do názvu našeho sdružení. Tak jako doposud i nadále chceme naplňovat základní principy tohoto hesla, což znamená především:

  • investovat a plánovat v souladu s předem stanovenými prioritami a dlouhodobou vizí;
  • kde je to možné, získávat podporu pro projekty z vypsaných dotačních titulů i jiných zdrojů;
  • zajistit maximální přehlednost a veřejnou kontrolu hospodaření s obecními prostředky;
  • vést obec bez jakéhokoli klientelismu a se zcela nulovou tolerancí k jakékoliv formě korupce.


Zpět na přehled programových bodů