Nová škola Školství a především kapacita školy a školky byly hlavním tématem minulých voleb. Navýšení počtu míst v ZŠ a MŠ následně patřilo mezi hlavní priority uplynulých let. Podařilo se zdvojnásobit kapacitu školky a díky úspěšné stavbě nové školy zvýšit počet míst pro školáky téměř čtyřnásobně. I tak ale není ani zdaleka vyhráno.
Nárůst obyvatel Chýně je tak dramatický, že ani tato násobně zvýšená kapacita nebude brzy stačit. Významným faktorem je skutečnost, že developerské společnosti zahustily nově zastavované území bezmála na dvojnásobek oproti původním plánům. Tuto změnu bohužel umožnila flexibilita výkladu stavebního zákona a vstřícný přístup stavebního úřadu. I v nadcházejícím období bude tedy nutné pracovat na dalším rozšiřování školských zařízení v Chýni.

Mateřská škola

Během následujících let rozšíříme počet míst v mateřské škole nejméně o 120 míst. Kapacita stávajícího areálu už je vyčerpaná a rozšiřovat zde školku by již nebylo zvládnutelné ani praktické. Plánujeme proto umístit dvoutřídní mateřské školy v nových lokalitách Pod Horou, V Roklích i Opatovka. Výstavba je již projednána s příslušnými developery, plnění jednotlivých projektů budeme důsledně kontrolovat.

Jsme si také vědomi toho, že řada rodin potřebuje umístit své dítě do předškolního zařízení dříve, než je přijato do školky. Není v silách obce tento problém vyřešit úplně, ale chceme k jeho řešení přispět přijímáním dětí do mateřských škol již od dvou let do jedné třídy speciálně vyčleněné pro malé děti.

Základní škola

Současná nově postavená škola má maximální kapacitu 450 dětí (dvě třídy v ročníku, třídy po 25 žácích). V době její přípravy a výstavby to bylo maximum možného. Už teď ale tento počet míst přestává stačit a v nejbližší době bude nutné jej opět rozšířit. Optimální kapacita školy pro potřeby Chýně je z dlouhodobého pohledu okolo 80 dětí v ročníku.
Již několik měsíců jednáme jak o možném financování tohoto rozšíření, tak o možnostech, jak ho prakticky provést. Vzhledem k tomu, že tato jednání jsou komplikovaná, citlivá a pořád otevřená, nemůžeme v tuto chvíli bohužel napsat více podrobností. Rozhodně ale vynakládáme a i nadále budeme vynakládat veškeré úsilí pro to, abychom zajistili dostatečný počet míst pro všechny děti v Chýni. Kromě celkové kapacity je naším cílem i to, aby počet žáků ve třídě byl ideálně kolem dvaceti. To považujeme za jednu z podmínek pro dosažení vysoké kvality výuky.


Zpět na přehled programových bodů