Možnosti volnočasových rekreačních aktivit mají velký vliv na kvalitu života v každé obci. Podobně jako v péči o životní prostředí i v této oblasti lze nalézt krom velkých projektů, jako je nedávno otevřená sportovní hala přístupná veřejnosti, také řadu menších akcí, které ale dohromady skládají mozaiku sympatických drobností zpříjemňujících život nám všem. Aby vše správně fungovalo, je potřeba práce na mnoha frontách. Musíme vytvářet dobrou materiální základnu, ze které můžeme jmenovat například hřiště, herní a cvičební prvky nebo zázemí pro pejskaře. Dále je třeba, aby se v Chýni tak říkajíc "něco dělo". To v praxi znamená jak snahu o organizaci kulturních a sportovních akcí samotnou obcí, tak, a možná především, podporu činnosti chýňských spolků. Na to všechno chceme v následujícím volebním období myslet a pracovat na tom.

Rozvoj kulturního života v Chýni a podpora činnosti spolků

Vánoční trhy 2017 Během končícího volebního období jsme zvýšili celkovou podporu na činnost Chýňských spolků z 50 000 Kč v roce 2014 na 200 000 Kč v roce 2018. Zároveň došlo i k přesnějšímu nastavení podmínek pro čerpání obecních dotací. Chceme využít zkušenosti po třech letech fungování systému k úpravě podmínek tak, abychom umožnili snazší přístup spolků k financím při zachování spravedlivého a transparentního rozdělení obecních peněz. Dalším způsobem podpory spolkové činnosti, který byl již zahájen a ve kterém chceme pokračovat, je pořízení dalšího materiálního vybavení (např. stoly, stánky...) do majetku obce a možnost jejich zapůjčení pro spolkové akce.
Pořádání kulturních akcí ale nemůžeme nechat pouze na aktivitě našich spolků. Naopak, v této oblasti plánujeme další navýšení aktivit obce. Vedle pokračování v pořadatelství již tradičních akcí jako jsou vánoční a velikonoční trhy plánujeme sjednotit a rozvíjet aktivity probíhající v knihovně, aule školy a sportovní hale. V následujícím období chceme také podpořit vznik ochotnického divadla.

Workoutové hřiště v lokalitě Třetí skála

V Chýni se nachází řada hřišť pro děti, ale zatím tu chybí prostor pro sportovní aktivity dospívajících a dospělých. Vnímáme volání po takovémto prostoru a chceme vybudovat workoutové hřiště na Třetí skále (za železničním přejezdem). Třetí skála je již mimo zástavbu, ale zároveň je dostatečně blízko obci na to, aby byla dostupná pro pravidelné cvičení.

Parkourové hřiště Opatovka

V lokalitě Opatovka jsme smluvně zakotvili plochu o rozloze cca 1200m2 pro vybudování kombinovaného hřiště workout - parkour. Primárním využitím hřiště by měl být parkour. Parkourové hřiště je hřiště na trénink nového populárního sportu pro mladistvé. Parkour trénuje fyzickou zdatnost a zaměřuje se na plynulý a rychlý pohyb po různých překážkách.

Obnova a doplnění herních prvků ve Višňovce

Vodní klouzačka ve Višňovce v létě 2016 Minulý rok skončila minimální doba udržitelnosti určená v podmínkách dotace parku Višňovka, což znamená, že je možné do něj zasahovat a provádět změny. První z nich již byly realizovány - jde o instalaci pružných dopadových ploch a vytvoření palisádových schodišť kolem větších prvků. Chceme vyměnit některé opotřebované či málo používané prvky a doplnit Višňovku o další herní prvky zvlášť pro školní děti.

Prostor pro pejskaře v lokalitě Uhlířka

Přestože je v Chýni velké množství "pejskařů", chybí zde místo cíleně vyhrazené pro volné pobíhání či výcvik psů. Takový prostor bychom chtěli vybudovat na počátku nově vysázeného biokoridoru Uhlířka, pod lesíkem Třetí Skála. Nachází se tak dostatečně mimo asfaltovou cestu často využívanou sportovci. V této oblasti umístíme několik základních tréninkových pomůcek (přeskok, kladinu, slalom, ...), na kterých bude možno zabavit a cvičit čtyřnohé miláčky. Rádi bychom tak dali vzniknout nejen místu sloužícímu jako cíl procházky se psy, ale také místu, kde se budou setkávat obyvatelé Chýně se stejnými zájmy.

Komunitní zahrada

Díky rozrůstající se bytové zástavbě roste i zájem o zahradničení či sdílení zahrádek. V současné době máme vytipovánu jednu menší lokalitu (cca 900m2) pro zkušební zahájení činnosti komunitní zahrady. Rádi bychom jejím založením pomohli k vytváření kvalitních sousedských vztahů mezi stávajícími obyvateli a lidmi z nových lokalit. Jako důležité zároveň vnímáme možnost zpracování přírodního odpadu v místě vzniku a pomocí kompostování obohacování vzniklých záhonů.


Zpět na přehled programových bodů