Dořešili jsme letité problémy

S nástupem do vedení obce v roce 2014 jsme zdědili i řadu dlouhodobých problémů, jejichž řešení se odkládalo často mnoho let. Společným důvodem pro průtahy byl vždy nějaký zásadnější konflikt či neochota zúčastněných stran najít přijatelný kompromis. Fakt, že jsme tyto záležitosti dotáhli do úspěšného konce, nás naplňuje pocitem dobře odvedené práce. V duchu hesla "sdílená radost - dvojnásobná radost" si je zde dovolíme zrekapitulovat.

Ukončení navážení na „Chrášťanskou skládku“

Chrášťanská skládka Jednoznačně největší problém a to nejen svojí fyzickou velikostí. Historie této skládky se táhne od roku 1988 a samotná kauza od roku 1996. V jedné z několika reportáží na ČT byla situace nazvána havárií práva, neboť ani pravomocný rozsudek zakazující další navážení materiálu nezabránil provozovateli v dalším znehodnocování cizích pozemků. Další informace lze najít např. v tomto článku na webu obce.


Další zvyšování tohoto úmělého kopce (podle stavebního povolení se původně mělo jednat o terénní úpravu povolenou v roce 1988 místnímu JZD Chýně) se podařilo zastavit až po dlouhých třiceti letech. Hlavního cíle tedy bylo dosaženo, nicméně úplný konec ještě není. V současné době probíhá soudní řízení o nápravu způsobených škod a poškození práv vlastníků pozemků.

V tomto případě to samozřejmě není jen náš úspěch a naše práce, postupovali jsme ve spolupráci s obcí Chrášťany, se soukromými vlastníky dotčených pozemků a s dalšími subjekty. Nicméně lídr naší kandidátky, Mgr. Anna Chvojková, se na celé akci aktivně podílela a k úspěšnému dořešení nemalou měrou přispěla.

Finální vypořádání se společností OXES

V období od roku 2004 do roku 2014 byla jednání mezi zástupci obce a společností OXES často na bodu mrazu. Mimo jiné byla zřízena i speciální komise pro vyjednávání s developery, ani té se ale nepodařilo dosáhnout v této věci výrazného pokroku. Po nástupu Anny Chvojkové na pozici starostky na konci roku 2014 byl tento úkol jedním z mnoha "kostlivců ve skříni", který na ni čekal. Její optimistický a konstruktivní přístup k řešení situace, férový vztah ke smluvním partnerům a zároveň samozřejmě důsledné hájení zájmů obce a jejích občanů, vyústily v roce 2015 v dosažení oboustanně přijatelného kompromisu. Po více jak 10 letech se podařilo realizovat finální vypořádání ve věcech technické infrastruktury, komunikací a převodu pozemků, včetně získání pozemků "topolového hájku" a točny u vlakové zastávky důležitých pro další plánované projekty obce.

Vypořádání majetkových vztahů

Majetkové vztahy bylo potřeba vyřešit nejen s developery, ale i se soukromými vlastníky. Celkem se jedná o více než 120 úspěšně vypořádaných vztahů od souhlasů a stanovisek až po převody a směny pozemků. Jde především o části komunikací, chodníků, veřejných prostor a parkovacích míst. I zde se vše podařilo zejména díky férovému přístupu, vstřícnosti a ochotě hledat společně kompromis.

Dobudování chybějícího úseku v ulici Hájecká

Jedná se sice o relativně krátký úsek komunikace, nicméně v důležitém místě propojujícím zástavbu v západní části obce. První slib, že tento úsek bude dobudován, slyšeli obyvatelé nejspíš již někdy v roce 2005. Na realizaci akce se bohužel stále nedařilo najít čas, potřebné finanční zdroje a především dosáhnout dohody s vlastníky sousedních pozemků. Projektanti se při hledání schůdného řešení zapotili, ale nakonec se ve spolupráci s vedením obce podařilo a chybějící část komunikace byla v roce 2016 dobudována.

Výstavba točny autobusu u vlakové zastávky

O výstavbě točny a prodloužení linek autobusu až k vlakové zastávce se rovněž hovořilo mnoho let. Točna byla v plánech už od počátku výstavby Oxesu (tj. rok 2005) a jako jedna z nejvíce požadovaných staveb vyšla následně i ve velkém dotazníkovém šetření mezi obyvateli Chýně v roce 2012. Ale až naši zástupci ve vedení obce dokázali dovést tuto myšlenku ke konkrétnímu projektu a následné realizaci v roce 2018.


Zpět na přehled 8 důvodů proč volit ESO