Mgr. Anna Chvojková

Máme zkušenosti

V našem týmu je vedle nových členů přinášejících pohled zvenčí také řada lidí se zkušenostmi s prací pro obec Chýně:

Mgr. Anna Chvojková

Mgr. Anna Chvojková

  • vystudovala geografii, obor územní plánování a regionální rozvoj, má dlouholeté zkušenosti s problematikou získávání dotací;
  • od roku 2009 se aktivně účastnila veřejných zasedání zastupitelstva v Chýni, přinášela podněty především do diskuzí o vztazích s developery a o územním plánu;
  • od roku 2012 byla členkou Výboru pro výstavbu nové základní školy, který vznikl na základě její iniciativy;

Program ESO z roku 2014

Splnili jsme cíle z 2014

V předchozích volbách jsme připravili velmi propracovaný a detailní program, který nás odlišil od ostatních kandidujících uskupení. Kromě plánů "CO" bychom chtěli v obci v jednotlivých oblastech zajistit, jsme měli dobře promyšleno i "JAK" daných cílů dosáhnout. Volby jsme v roce 2014 vyhráli (detaily viz server volby.cz) a získali pozici starostky, kterou vykonává Mgr. Anna Chvojková. Díky tomu jsme dostali příležitost, ale i zodpovědnost, náš program naplnit. Zejména díky vysokému pracovnímu nasazení, elánu, zkušenostem a vždy konstruktivnímu, optimistickému přístupu lídra naší kandidátky se nám ambiciózní program z roku 2014 podařilo z cca 90% splnit.

Nová ZŠ v Chýni

Splnění hlavní a nejtěžší z našich čtyř priorit - dokončení stavby nové ZŠ a zahájení jejího využívání již od září 2017 byl malý zázrak. Ten se začal rodit už v roce 2012,

Dořešili jsme letité problémy

S nástupem do vedení obce v roce 2014 jsme zdědili i řadu dlouhodobých problémů, jejichž řešení se odkládalo často mnoho let. Společným důvodem pro průtahy byl vždy nějaký zásadnější konflikt či neochota zúčastněných stran najít přijatelný kompromis. Fakt, že jsme tyto záležitosti dotáhli do úspěšného konce, nás naplňuje pocitem dobře odvedené práce. V duchu hesla "sdílená radost - dvojnásobná radost" si je zde dovolíme zrekapitulovat.

250 mil = 50000 bankovek s Masarykem = 55 kg

Umíme získat dotace

Zde asi stačí uvést pouze jediné číslo – od našeho nástupu do vedení obce v listopadu 2014 jsme získali pro Chýni již téměř 250 000 000 Kč!

Víme, co Chýně potřebuje

Všichni kandidáti ESO žijí v Chýni, někteří z nás již od narození a stejně jako vy i my vnímáme potřeby a příležitosti ke zlepšení života v naší obci. Samozřejmé pro nás je i to, že nerozhodujeme sami a od stolu, ale nasloucháme potřebám občanů a využíváme zpětnou vazbu. Např. na základě požadavků a námětů občanů z plánovacích víkendů vznikl postupně seznam projektových záměrů, který v současnosti čítá téměř stovku menších či větších položek.

Nabízíme komplexní program

K sestavení našich cílů jsme přistoupili stejně zodpovědně jako v roce 2014. Program máme rozdělený do osmi částí pokrývajících všechny oblasti rozvoje obce a služby občanům. Neupřednostňujeme pouze jednotlivá populistická témata na úkor méně atraktivní, ale neméně důležité "drobné" agendy. Naší snahou je řešit rozvoj obce komplexně i za horizont následujícího volebního období. Program je to nejduležitější, čím by se každé volební uskupení mělo prezentovat, a proto jsme si na jeho přípravě dali záležet.

Jsme motivovaný tým

Do práce pro obec máme chuť i energii. Žijeme v Chýni a na její budoucnosti nám záleží. Všichni naši kandidáti se už nyní zapojují do dění v obci, ať už přímou prací ve vedení obce nebo jinými aktivitami v obecním nebo spolkovém životě. Každý člen má v našem týmu své místo a svou vnitřní motivaci. Členství v ESO Chýně nebereme jako jednorázový akt pro komunální volby, ale jako možnost ještě více přispět k tomu, aby se život v Chýni zlepšoval a aby se dařilo řešit existující problémy.

Máme skvělého lídra

Pozice starosty je pro obec naší velikosti zcela klíčová. Na jeho bedrech spočívá nejen velká část rozhodovací pravomoci, ale také velká část běžné agendy obce. Proto musí být starosta tak trochu "Ferda mravenec", který se dokáže zorientovat v řadě problémů z různých oborů. Požadavky na schopnosti starosty umocňuje i dynamický růst Chýně v posledních cca 10 letech a tím způsobené vnitřní dluhy v oblasti infrastruktury, služeb, kapacit školky, školy, atd.