Co se nám povedlo za předchozí čtyři roky

 • úspěšně jsme vypořádali více jak 120 majetkových vztahů mezi obcí a vlastníky pozemků
 • vytvořili jsme projektovou dokumentaci a zajistili jsme ostatní administrativu na 16 chodníků, silnic a související dešťové kanalizace v obci
 • zahájili jsme projekční práce obnovy povrchů silnic a chodníků
 • od roku 2015 využíváme podporu z fondu ESF na mzdy zaměstnanců OU (doposud čerpáno cca 700 tis Kč)

ROK 2014

 • vyhráli jsme volby a 10.11. byla Mgr. Anna Chvojková zvolena starostkou obce
 • 23.12.2014 jsme předložili žádost o dotaci na novou základní školu ve výši 138 mil Kč (následně bylo ještě navýšeno o dalších 14 mil Kč)

ROK 2015

 • zkolaudovali jsme zateplení mateřské školy staré budovy a odvrátili jsme nebezpečí vrácení dotace
 • vypořádali jsme dotaci na čistírnu odpadních vod
 • koordinovali jsme průběh architektonické soutěže na stavbu nové základní školy
 • z dotace jsme získali štěpkovač, svozové příslušenství na bioodpad a kompostéry pro občany v celkové hodnotě 900 000 Kč
 • poprvé jsme zapojili obec do akce „Ukliďme Chýni, Ukliďme Česko“
 • zažádali jsme o dotaci na stavbu 2 tříd mateřské školy ve výši 15 mil Kč včetně vybavení a úpravy zahrady
 • zajistili jsme vkládání všech smluv na aktualizované webové stránky obce
 • zřídili jsme mapový portál obce
 • získali jsme dotaci na stavbu chodníku podél ulice Rudenská v celkové hodnotě 1,8 mil Kč
 • vytvořili jsme strategický plán obce po předchozí diskuzi s občany

ROK 2016

 • otevřeli jsme novou budovu mateřské školy včetně veškerého nového vybavení
 • provedli jsme rekonstrukci vnitřních prostor staré mateřské školy včetně nového vybavení a rozšíření prostor
 • dosáhli jsme dohody o finálním vypořádání se společností OXES ve věcech technické infrastruktury, komunikací a převodu pozemků
 • vyjednali jsme navýšení počtu autobusových spojů o 4 páry
 • vypracovali jsme pasport a standard veřejného osvětlení včetně kompletní fotodokumentace
 • kompletně jsme zrekonstruovali budovu Okružní 170 pro účely ZŠ
 • připravili a podali jsme žádost o dotaci na sportovní halu k nové ZŠ ve výši 44 mil Kč
 • postavili jsme chybějící úsek ulice Hájecká
 • poprvé v historii obce jsme otevřeli dvě první třídy ZŠ
 • získali jsme stavební povolení a zahájili stavbu nové ZŠ

ROK 2017

 • společně s obcí Chrášťany jsme zamezili dalšímu navážení na „Chrášťanskou skládku“
 • realizovali jsme první záhon „Návrat trvalkových květin do městského prostředí“
 • realizovali jsme výsadbu ořešáků až k Hájku z dotace spolku Sázíme stromy
 • poprvé v historii obce jsme otevřeli tři první třídy ZŠ
 • 4.září 2017 jsme slavnostně otevřeli novou ZŠ
 • zahájili jsme stavbu sportovní haly
 • realizovali jsme stavbu chodníku od úřadu na Baštu z dotace ve výši 1,4 mil Kč
 • realizovali jsme první etapu biokoridoru, která byla plně financována z dotace ve výši 2,1 mil Kč
 • připravili jsme projektovou dokumentaci pro rekonstrukci OU za účelem umístění pobočky Pošta Partner
 • připravili jsme podklady pro žádost o dotaci na nový vodojem
 • realizovali jsme zokruhování vodovodu v rámci kolaudace ulice Bolzanova
 • připravili jsme projektovou dokumentaci na vnitřní vybavení základní školy
 • zapojili jsme Chýni do akce „Sport pomáhá“

ROK 2018

 • předložili jsme žádost o dotaci na vodojem
 • otevřeli jsme multifunkční sportovní halu a zkolaudovali celý areál školy
 • otevřeli jsme pobočku Pošty Partner
 • zahájili jsme činnost Obecní policie Chýně
 • provedli jsme 2. etapu výsadby biokoridoru, financovanou z dotace ve výši 2,2 mil Kč
 • zajistili jsme úpravy na ATS pro zvýšení přítoku pitné vody
 • získali jsme dotaci na počítačové vybavení v obecní knihovně ve výši 80tis Kč
 • postavili jsme točnu autobusu u vlakové zastávky
 • získali jsme dotaci ve výši 28 mil Kč na stavbu vodojemu
 • připravili jsme projektovou dokumentaci na stavbu vaků – dočasného vodojemu

Zpět na přehled 8 důvodů proč volit ESO