Plynulost a dostupnost dopravy je pro Chýni klíčová, protože velká část obyvatel Chýně vyjíždí za prací, do školy nebo třeba i na nákupy mimo Chýni. Zároveň patří změny v této oblasti k nejobtížnějším, protože většinou nejsou v přímé pravomoci obce. Dopravní situaci v Chýni přesto chceme neustále vylepšovat alespoň řadou dílčích kroků, a to jak zlepšováním infrastruktury - viz naše programová oblast Silnice a chodníky - tak zlepšováním dostupnosti veřejné dopravy nebo zvyšováním bezpečnosti na chýňských ulicích, například vyznačením pruhů pro cyklisty v ulicích, které to svou šířkou umožňují. Konkrétně plánujeme následující opatření.

Nové autobusové zastávky pro Opatovku, Vyhlídku a V Roklích

Linka 358 Naším cílem je pokrýt Chýni sítí zastávek tak, aby docházková vzdálenost k nejbližší zastávce byla maximálně 500m. Pro velkou část Hájů, Kaliště a Kamenice se tohoto cíle podařilo dosáhnout vybudováním autobusové točny u vlakové zastávky. Stejného standardu chceme dosáhnout i pro lokality Opatovka, Vyhlídka a V Roklích.

Zastřešení všech autobusových zastávek

Počasí není každý den slunečné a muset čekat v dešti na autobus je nepříjemnost, která umí zkazit náladu. Ne všude v Chýni jdou na zastávku autobusu umístit plnohodnotné kryté zastávky, ale tam, kde to jde, zastávky umístíme. V ostatních případech vybudujeme alespoň zastřešení, které ochrání před největším deštěm a větrem.

Podpora navyšování počtu autobusových spojů

Nedostatečné množství spojů trápí řadu z nás. Bohužel, jejich navýšení není pouze v rukách obce, viz článek na webu obce. Je to problém:

  • organizační - počty a časy linek je nutné koordinovat se sousedními obcemi;
  • dostupnosti zdrojů - omezený počet autobusů a řidíců;
  • finanční - pro ROPID i pro obec, úzce souvisí s vytížeností spojů.
Nikdo proto v tuto chvíli nemůže zodpovědně slíbit, že počet spojů do Chýně navýší. Budeme se ale snažit s firmou ROPID jednat o možnostech zahuštění spojů a dosáhnout alespoň dílčího zlepšení, stejně jako se to již podařilo v minulých letech. Veříme, že se vzrůstajícím počtem obyvatel Chýně a tím pádem také vzrůstající vytížeností spojů se vyjednávací pozice obce zlepší.

Radarový semafor na přechodu přes Rudenskou u hřbitova

Přechod přes Rudenskou u hřbitova je velmi frekventovaný a přecházejí po něm mimo jiné také školáci na cestě do nebo ze školy. Zároveň k němu vede dlouhá, rovná a svažující se ulice, která bohužel některé řidiče svádí k vysoké rychlosti. Radarový semafor by zajistil, aby auta blížící se zhora snížila rychlost a tím by značně zlepšil bezpečnost na tomto exponovaném místě.

Dopravní zrcadla na nepřehledných křižovatkách

Narůstající provoz v ulicích a dorůstající zeleň způsobují, že se některé křižovatky stávají nepřehlednými a tím i nebezpečnými. Na takových místech by pomohla dopravní zrcadla. Řada takových míst je lidem z dané lokality dobře známá, např. křižovatka ulic Příčná a U Dráhy. Ve spolupráci se samotnými uživateli komunikací, tedy řidiči i chodci, chceme taková místa systematicky vytipovat a osadit je dopravními zrcadly.


Zpět na přehled programových bodů