Víme, co Chýně potřebuje

Všichni kandidáti ESO žijí v Chýni, někteří z nás již od narození a stejně jako vy i my vnímáme potřeby a příležitosti ke zlepšení života v naší obci. Samozřejmé pro nás je i to, že nerozhodujeme sami a od stolu, ale nasloucháme potřebám občanů a využíváme zpětnou vazbu. Např. na základě požadavků a námětů občanů z plánovacích víkendů vznikl postupně seznam projektových záměrů, který v současnosti čítá téměř stovku menších či větších položek.

Při interních diskuzích a přípravě našeho programu na další období jsme těžili i z toho, že náš ESO tým je tak trochu "Chýně v malém" - je podobně různorodý, jako naše obec. Máme mezi sebou jak starousedlíky, tak čerstvě nastěhované, mladé i starší, rodiče úplně malých dětí i dětí odrostlejších, bydlíme v různých částech obce a máme různé vzdělání, zkušenosti, zájmy a koníčky. Tuto pestrost našeho týmu můžete využít i Vy a obracet se na příslušného zástupce našeho týmu ve Vaší lokalitě, či v rámci skupiny sdružující členy se stejnými zájmy či potřebami.

Většina nedostatků a slabých míst života v Chýni je vyvolána extrémním nárůstem počtu obyvatel Chýně v posledních cca 10 letech. Takto rychlá přeměna malé vísky s cca 500 obyvateli na již de facto městečko blížící se k počtu 5 000 obyvatel patří i v celorepublikovém srovnání mezi zcela výjimečné případy. Z toho pak vyplývají i řádově větší nároky na veškerou infrastrukturu obce (silnice, chodníky, veřejná doprava, kapacita ČOV, ...) a občanskou vybavenost (kapacita MŠ, ZŠ, zdravotní služby, ...).
Situaci neusnadňuje ani fakt, že základní strategický dokument obce - územní plán - nebyl na tento rozvoj připraven a nepomohl ho usměrnit. V našem prvním volebním období byla proto důkladná revize a příprava aktualizace územního plánu jednou z našich priorit. V současnosti je tento zásadní dokument téměř připraven a v nejbližší době bude procházet veřejnými koly schvalování. Jako dočasné řešení pro regulaci dalšího vývoje byla v roce 2017 vyhlášena v obci stavební uzávěra. Po schválení nové verze územního plánu bude opět zrušena.

Že víme, co Chýně potřebuje, je vidět i v našem komplexním volebním programu na nadcházející volební období. A co je ještě důležitější, víme, jak toho dosáhnout. Že umíme plánovat tak, aby z plánů nebyly jen plané sliby, ale reálně dosažitelné cíle, jsme dokázali v dosavadním volebním období.


Zpět na přehled 8 důvodů proč volit ESO