Nabízíme komplexní program

K sestavení našich cílů jsme přistoupili stejně zodpovědně jako v roce 2014. Program máme rozdělený do osmi částí pokrývajících všechny oblasti rozvoje obce a služby občanům. Neupřednostňujeme pouze jednotlivá populistická témata na úkor méně atraktivní, ale neméně důležité "drobné" agendy. Naší snahou je řešit rozvoj obce komplexně i za horizont následujícího volebního období. Program je to nejduležitější, čím by se každé volební uskupení mělo prezentovat, a proto jsme si na jeho přípravě dali záležet.

Program 2018 Náš program je strukturovaný do tří úrovní:

  1. v první úrovni deklarujeme pět priorit, jejichž splnění je pro nás zásadní;
  2. ve druhé úrovni prezentujeme přehledně hlavní body programu pro jednotlivé oblasti;
  3. třetí úroveň představují podrobnější texty k jednotlivým oblastem programu.


Při tvorbě programu nám pomohly následující výhody týmu ESO:

  • za dosavadní čtyři roky ve vedení obce jsme získali další cenné zkušenosti;
  • s využitím nových posil ESO vznikl různorodý tým, jehož členové osobně znají potřeby různých skupin občanů;
  • velkou část témat či projektů uvedených v našem programu máme již částečně rozpracovaných a máme zcela jasnou představu, jak daných cílů dosáhnout;
  • a to možná nejpodstatnější nakonec, realizovatelnost našeho programu máme podloženou pečlivě zpracovaným finančním výhledem příjmů a výdajů obce na příští roky.

I proto můžete mít jistotu, že pokud opět dostaneme vaši důvěru, dokážeme i program pro následující roky splnit minimálně z 90%, podobně jako jsme to již dokázali v případě programu z roku 2014.


Zpět na přehled 8 důvodů proč volit ESO