Máme skvělého lídra

Pozice starosty je pro obec naší velikosti zcela klíčová. Na jeho bedrech spočívá nejen velká část rozhodovací pravomoci, ale také velká část běžné agendy obce. Proto musí být starosta tak trochu "Ferda mravenec", který se dokáže zorientovat v řadě problémů z různých oborů. Požadavky na schopnosti starosty umocňuje i dynamický růst Chýně v posledních cca 10 letech a tím způsobené vnitřní dluhy v oblasti infrastruktury, služeb, kapacit školky, školy, atd.

Anna Chvojková Anna Chvojková Anna Chvojková

Jednička naší kandidátky, Mgr. Anna Chvojková, podle nás takovou starostkou je. Vzděláním geografka se zaměřením na územní rozvoj je pro práci starosty přímo kvalifikovaná. Ve svých pracovních pozicích před nástupem do funkce starostky se zblízka seznámila s problematikou dotací, což pak naplno zúročila při získávání dotací pro obec. Annu Chvojkovou zároveň charakterizuje činorodost, cílevědomost, schopnost vyjednávání a nalézání kompromisu, ale i ochota naslouchat a přijímat rady odborníků. Všechny tyto vlastnosti úspěšně uplatňovala při práci na pozici starostky v posledních čtyřech letech a věříme, že výsledky, kterých dosáhla jsou nejlepším doporučením pro to, aby ve své práci pokračovala i nadále.

Kdybychom měli Annu Chvojkovou a její schopnosti vést úspěšně naši obec popsat ve zkratce, můžeme využít alternativní výklad zkratky ESO:

Energie, kterou vkládá do práce ve prospěch obce a jejích obyvatel;

Schopnosti zorientovat se v libovolné problematice, najít kompromis a dosáhnout cíle;

Optimismus a šíření dobré nálady v týmu a při jednání s obyvateli i partnery obce.


Zpět na přehled 8 důvodů proč volit ESO